Публічний договір (оферта) про надання послуг

ФОП Марченко Світлана Сергіївна, що діє на підставі Виписки 2074 000 000 0 039660 від 02.09.2019, іменована надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. Терміни

1.1. Терміни – це визначення, присутні в цьому Договорі, які є його невід'ємною частиною.

1.2. Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього Договору. Нижче наведено список цих визначень.

1.3. Послуги – дистанційне навчання Замовника іноземним мовам за допомогою електронних каналів голосового зв'язку.

1.4. Заняття – консультація іноземної мови. Тривалість проведення одного заняття становить 60 хвилин.

1.5. Замовник — будь-яка фізична або юридична особа, яка має намір пройти навчання іноземної мови та оплатити Послуги.

1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.7. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://checat.com, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

2. Акцепт договору

2.1. Текст цього Договору є публічною офертою.

2.2. Акцепт (прийняття) оферти-оплата замовлених послуг шляхом передоплати в порядку, що визначається цим Договором і використання Послуг Виконавця. Акцептування Замовником цього Договору означає, що він повністю згоден з усіма умовами цього Договору.

3. Предмет договору

3.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги у вигляді дистанційних занять Замовником з іноземної мови за допомогою Інтернет, з використанням програмного забезпечення Skype: http://www.skype.com.

3.2. Методику і формат дистанційного навчання визначає Виконавець, грунтуючись на цілях і завданнях Замовника, які він висловлює перед оплатою Послуг, а також в ході навчання.

4. Права та обов’язки сторін

Виконавець зобов’язується

4.1. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.

4.2. В узгоджені Сторонами строки надати Послуги зазначені в п. 3. 1 цього Договору замовнику належним чином, відповідно до умов цього Договору.

4.3. Не розголошувати конфіденційльну інформациію та дані, надані Замовником в зв’язку з виконанням даного Договору.

Виконавець має право

4.4. Користуватися послугами будь-яких фізичних і юридичних осіб з метою своєчасного та якісного виконання зобов'язань за Договором.

4.5. Вимагати від Замовника своєчасної та повної оплати вартості послуг Відповідно до умов цього Договору.

4.6. Виконавець має право вести фіксацію аудіо-відео-занять з метою контролю і поліпшення якості навчання.

4.7. Використовувати контактні дані Замовника (електронна адреса, номер телефону, логін Skype та інші дані, які надав Користувач при реєстрації на Сайті), для надсилання інформаційних і рекламно-інформаційних матеріалів, у тому числі з метою інформування Користувача про діяльність Виконавця і ході виконання Договору.

Реєструючись на СайтіВиконавцяКористувач дає згоду на обробку його персональних даних Виконавцем або залученимиВиконавцем третіми особами для цілей виконання умов цього Договору.

4.8. Виконавець може відмовити Користувачу в наданні та продовженнінаданняпослуг без пояснення причин відмови.

Замовник зобов’язується:

4.8. У повному обсязі й у строки, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

4.9. Надати Виконавцю всі відомості і дані, необхідні для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

4.10. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем у зв'язку з виконанням цього Договору.

4.11. Для того, щоб повідомити про зміну тривалості занять, проблеми в навчанні, про призупинення занять, Замовник повинен написати виконавцю електронне повідомлення на електронну пошту: lana@checat.com

Замовник має право

4.12. Вимагати від виконавця виконання його зобов'язань за цим Договором у строк та з належною якістю.

4.13. Відмовитись від виконання умов цього Договору в разі, якщо Виконавець не приступив до виконання зобов'язань за цим Договором.

5. Умови проведення та перенесення занять

5.1. Виконавець зв'язується із Замовником за допомогою програмного забезпечення Skype і проводить заняття відповідно до заздалегідь узгодженого графіка занять.

5.2. Замовник має право перенести Заняття на інший час. При цьому він зобов'язаний не менше ніж за 24 години до початку заняття попередити про це Виконавця електронною поштою. В цьому випадку заняття вважаються перенесеними і проводяться в інший час.

Якщо Замовник не попередив Виконавця за 24 години до початку заняття (при індивідуальних заняттях), сплачується штраф у розмірі 58 гривень(незалежно від вартості заняття).

5.3. Якщо у встановлений для заняття час Замовник не доступний для дзвінка, Виконавець протягом 10 хвилин повторює спроби зв'язатися з Замовником і якщо в результаті вищезгаданих процедур зв'язатися із Замовником не вдається, Заняття вважається пропущеним з вини Замовника і не переноситься на інший час.

5.4. Якщо в установлений час плюс 10 хвилин Замовник не отримує дзвінка від виконавця, він зобов'язаний негайно зв'язатися з Виконавцем за допомогою Skype або по електронній пошті.

5.5. Заняття, які не відбулися з вини Виконавця, переносяться без їх втрати на інший, зручний для Замовника час.

5.6. Пробне заняття тривалістю 30 хвилин проводиться безкоштовно. Якщо Замовник записуєтеся на пробне заняття і пропускаєте його без попередження, або переносить призначений пробна консультація 1 раз або більше, то наступне пробне заняття оплачується.

5.7. Замовник має право на 4 безкоштовних пробних заняття, але не більше двох безкоштовних пробних занять на місяць. Наступні пробні заняття оплачуються згідно тарифів (пункт 6.1).

5.8. Замовник отримує повідомлення на e-mail напередодні заняття, а також нагадування, якщо необхідно поповнити рахунок.

5.9. Домашнє завдання перевіряється безпосередньо на уроці.

У разі, якщо Замовник і Виконавець домовляються про перевірку домашнього завдання поза часу консультації, то дана робота викладача тарифікується наступним чином: 60 хвилин, витрачених Виконавцем на перевірку домашнього завдання Замовника, дорівнюють 30 хвилинах консультації. У разі, якщо перевірка домашнього завдання займає менше часу, наприклад 45 хвилин, то оплата рахується таким чином: 2 перевірки домашніх завдань по 45 хвилин = 90 хвилин = 45 хвилин консультації.

6. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Вартість послуг Виконавця:

- консультація, рівні мови початковий-середній, загальна програма: 60 хвилин - 312 гривень

- консультація, рівні мови вище середнього, бізнес-курс, підготовка до іспитів, співбесід, спец.курси: 60 хвилин - 355 гривень

- консультація з інших мов, рівні мови початковий-середній, загальна програма: 60 хвилин-382 гривень

- консультація з інших мов, рівні мови вище середнього, бізнес-курс, Підготовка до іспитів,співбесід, спец.курси: 60 хвилин - 478 гривень

Вартість послуг вказаназ урахуванням всіх необхідних податків і витрат Виконавця в рамках надання послуг.

6.2. Оплата послуг за цим Договором здійснюється на основі стовідсоткової передоплати та в порядку, що встановлюється цим Договором. Мінімальний платіж 2 заняття.

6.3. Гроші за невикористані Заняття можуть бути повернуті за письмовою заявою клієнта протягом 1 року з моменту останньої консультації.

Якщо на заняття надавалася знижка, але сума, на яку була надана знижка, не була витрачена, то за проведені заняття проводиться перерахунок за цінами без знижки. У разі повернення грошей всі комісії оплачуються за рахунок Замовника.

Комісія за виведення коштів становить 10%, але не менше 115 гривень.

Час дії облікового запису і можливість вивести залишок коштів становить 1 рік з моменту останньої проведеної консультації.

Повернення коштів здійснюється протягом 30 днів з дня запиту повернення коштів студентом.

6.4. Вартість послуг може змінюватися, що відображається даному договорі. Також Виконавець повідомляє про це Замовника (e-mail розсилкою).

6.5. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця.

6.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором

сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відтерміновуєтьсядо моменту завершення дії таких обставин.

9. Термін дії договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП "Марченко Світлана Сергіївна"

Виписка  2 074 000 0000 039660  від  02.09.2019.

Р/р 26003052724594

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN UA883206490000026003052724594

Назва банкуФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"

Код Банку (МФО)320649

Адреса проведення діяльності:

04112, м. Київ,

Вул Парково-Сирецька,3

Тел.: +38 (095) 547-46-67